Toezicht

Door bouwbegeleiding kan voortgang en kwaliteit worden behaald die het materiaal vereist. De navolgende items moeten daarbij in ogenschouw worden genomen:

  • controle op de overeengekomen bouwbegroting met de nadruk op het begin van de uitvoering en de voltooiing.
  • In voorkomende gevallen controle uitoefenen op prestaties in het voortraject.
  • Voortgangscontrole tijdens de bouw.
  • Controle op natuursteenwerken met betrekking tot vereiste kwaliteit van uitvoering
  • Begeleiding van opleveringen.

 

 

Onnodige schadebeelden

Contactgegevens

Van Hall Natuursteen
Kruidenmeent 12
1218 BC Hilversum

Stel een vraag:

info@natuursteenadvies.nl

06-43234176