Kwaliteitsborging

In Nederland kent men geen normen waaraan men de kwaliteit van natuursteenwerken kan toetsen. In Duitsland is men daar veel verder mee. Dit heeft te maken met historie in natuursteen die wij hier nauwelijks kennen. Voegt men de Duitse "Gründlichkeit" er aan toe en men kan zich voorstellen dat er heel wat meer komt kijken wanneer men in Duitsland natuursteen zal verwerken. Door van te voren harde afspraken te maken aan de hand van normenbladen voorkomt men dat er achteraf rechtzaken ontstaan.

Ondanks het feit dat wij hier geen normen hebben kan men voor natuursteenwerken natuurlijk duidelijke afspraken maken waaraan partijen zich dienen te houden.

Bij de realisatie van natuursteenwerken zijn de belangen van de deelnemende partijen, beginnend bij de bouwheer, via de architect, de hoofdaannemer en als laatste het uitvoerende natuursteenbedrijf niet altijd gelijkgestemd.

Voor een optimaal werkende kwaliteitsborging moet men rekening houden met de navolgende punten:

  • het gebruik van het gebouw, de gekozen natuursteen en het bouwschema en
  • de controle van het natuursteenwerk, met name: beschikbaarheid, technische eigenschappen en waarden, verkleuringsrisico en fundamentele eigenschappen.

Natuursteensoorten verschillen aanzienlijk, niet alleen qua uiterlijk, maar ook in  hun technische eigenschappen. In de steengroeve zijn verschillende kwaliteiten beschikbaar. Dit omvat zowel de optische verschijning als ook de technische eigenschappen. Om reden van exploitatie van steengroeves is het in het algemeen mogelijk, dat gewenste kwaliteiten nauwelijks noch leverbaar zijn. Daarom moet bij grotere bouwwerken de kwaliteitszekerstelling in de steengroeve beginnen. Direct in de steengroeve is het maakbare het beste te herkennen.

Een kwaliteitsborging is dan slechts mogelijk bij:

  • Vervaardiging van éénduidige besteksteksten ter zekerstelling van de gewenste kwaliteit bij de latere uitvoering,
  • Voorbereiding en begeleiding van gunningen. Op dit tijdstip wordt de overeengekomen bouwraming in de nauwe relatie gebracht met de uitvoering. Latere veranderingen van de eisen kunnen tot rechtmatige meerwerken leiden. Op dit latere tijdstip bevindt zich het uitvoerende bedrijf nog slechts in concurrentie.
  • Eisenprofiel voor monstervlakken
  • Vastlegging van de overeengekomen toleranties. 

 

 

Contactgegevens

Van Hall Natuursteen
Kruidenmeent 12
1218 BC Hilversum

info@natuursteenadvies.nl

06-43234176