Advies natuursteen

Natuursteen wordt als bouwmateriaal toegepast, wanneer men een keuze maakt voor een materiaal dat uitstraling moet hebben. Zowel aan de gevel als binnen voor de vloer- en wandafwerking. Met natuursteen kiest men voor een uniek materiaal, dat geschikt is voor een duurzame toepassing, mits het op de juiste wijze wordt toegepast en aangebracht. Wanneer men kiest voor natuursteen, betekent dit vaak een behoorlijke investering. Het is dus zaak dit traject goed aan te pakken. 

Allereerst: wat zijn eigenlijk de risico's?

  • Ongewenste kleurverschillen, glansgraad of uiterlijk,
  • onregelmatige voegen en vlakheid,
  • scheurvorming,
  • beschadigingen, loskomen en afschilfering en  
  • lelijke uitstraling door onvakkundige aanbrengen, nazorg en onderhoud.

Wij kunnen u helpen

om op een veilige manier te komen van idee tot een tevreden klant door middel van een gedegen plan van aanpak onder het motto: voorkomen is beter dan genezen. Dit houdt in

  • gerichte kortdurende ondersteuning in de ontwerp- en besteksfase,
  • vakbekwame ondersteuning bij het uitwerken van werktekeningen en (principe)details ,
  • volledige begeleiding: controle van materialen en stelwerk van start tot oplevering en 
  • het uitbrengen van een onderhoudsadvies.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.
Wij stellen geheel vrijblijvend het plan van aanpak voor u op.

 Pand ASN-bank aan de Bezuidenhoutseweg 153 opgeleverd eind 2012

Rijksmuseum

Diverse malen heeft Van Hall Natuursteen in opdracht van J.P. van Eesteren, verantwoordelijk voor de afbouw, advies uitgebracht inzake verschillende natuursteen toepassingen: constructieve oplossingen bij overgang gebouwdelen, maar ook vermeende kleurverschillen en verantwoorde bescherming van de vloeren in de main-court.

Ontevreden over uw natuursteen? Laat een expertise-rapport maken

Mocht u niet tevreden zijn over het geleverde product en zit u met de brokken, dan kunt u te alle tijde ons inschakelen om een onafhankelijk advies uit te brengen, waarmee u sterk staat tegenover de partij die u de natuursteen heeft geleverd.
Heeft u als aannemer of leverancier behoefte aan onafhankelijke ondersteuning bij het oplossen van een probleem met uw opdrachtgever, wij kunnen u van dienst zijn.

 

  vloer praktisch voegloos, gevuld met epoxy en nageslepen in het werk 
 

                            

 

 

 

Passage te Roosendaal

Van Hall Natuursteen heeft de engineering voor de prestigeiuze natuursteenvloeren verzorgd. Zeer gecompliceerde windrozen en mozaiekpatronen maken deel uit van deze vloeren.
Gedurende de uitvoering en nazorg hiervan heeft Van Hall Natuursteen een bijdrage geleverd aan de tot standkoming.

Haarlem

Van Hall Natuursteen heeft in opdracht van de gemeente Haarlem een bestek gemaakt voor de natuurstenen vloeren op het buitenplein boven de parkeergarage bij het nieuwe winkelcentrum Meerwijk. Extra moeilijkheidsgraad vormt de eis dat slechts in noodgevallen verkeer op dit plein zal worden toeglaten. 

Pand ASN-bank Den Haag

Tagis Bouw & Vastgoed Advies heeft het pand aan de Bezuidenhoutseweg 153 gerevitaliseerd. Van Hall Natuursteen heeft geadviseerd bij het aanpassen van de natuursteengevels.