Het bedrijf

Van Hall Natuursteen is een onafhankelijk en objectief adviesbureau in natuursteen sedert 2005. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verstrekken van advies aangaande natuursteen.

Van Hall Natuursteen adviseert professionals, maar ook particulieren in de ontwerp-, uitvoering-, oplevering- en nazorgfase.

Van Hall Natuursteen is een eenmansbedrijf. Directeur en eigenaar is Hans van Hall.
Hans van Hall is een afgestudeerd HTS'er Bouwkunde. Heeft tot 1990 als projectleider gewerkt bij grote bouwbedrijven en was daarna hoofbedrijfsbureau bij een toonaangevend natuursteenbedrijf, alwaar hij verantwoordelijk was voor de technische en organisatorische gang van zaken op alle projecten, zowel woningbouw als utiliteit, van klein- tot grootschalig.

Vanaf begin 2005 werkt Hans van Hall als zelfstandige. In deze afgelopen periode heeft hij een groot aantal gevels geïnspecteerd in opdracht van institutionele beleggers en facilitaire bedrijven. Hij heeft bouwbedrijven, architecten, rechtsbijstandverzekeringen en particulieren bijgestaan in geschillen met specifieke kennis van natuursteen en de toepassing ervan. Daarnaast heeft hij projectontwikkelaars geadviseerd bij revitalisering van gevels van panden en beleggers bij aankoop van panden waaraan natuursteen is verwerkt.

Van Hall Natuursteen werkt tijdens gevelonderzoeken met endoscopische apparatuur van Stöpler B.V.. Hiermee kunnen waarnemingen worden vastgelegd op foto en video.

Naast kennis van natuursteen is Hans van Hall gespecialiseerd in bouwkundige en bouwfysische aspecten van de gevel, waarvan waterdichte aansluitingen een belangrijk onderdeel van uitmaken.

Problemen worden indien nodig geïntegreerd aangepakt met behulp van gespecialiseerde deskundigen, zoals 4Construct B.V., Peutz, Fortron B.V.en Nebest Koning & Bienfait.B.V.