Restauratie

Het restaureren van bestaande natuursteengevels is een specialistische aangelegenheid en dient niet worden overgelaten aan bedrijven die er op uit zijn om snel geld te verdienen. restaureren is trachten zoveel mogelijk de originele steen te behouden. Dit kan geschieden door toepassing van geschikte mortels of het vervangen van steen.

In het verleden zijn veel monumenten vernield, hetzij door sloop, maar ook door ondeskundig herstel.

Van Hall Natuursteen adviseert eigenaren van historisch gebouwen met natuursteengevels bij het onderhoud. Veelal gaat daar herstel aan vooraf. Door middel van inspectie ter plaatse kan een oordeel worden gevormd omtrent de gezondheid van de steen. Op basis hiervan kan advies worden uitgebracht en desgewenst een bestek worden opgesteld voor herstel indien dit mogelijk blijkt. Tevens kunnen wij geadviseren welke restauratiebedrijven gekwalificeerd zijn om benaderd te worden voor prijsopgave en behoort bouwbegeleiding en toezicht tot de mogelijke activiteiten die kunnen worden uitgevoerd door Van Hall Natuursteen.

In het verleden is hier veelvuldig gebruik van gemaakt.
Indien u van onze diensten gebruik wilt maken, geheel vrijblijvend doen wij u een offerte toekomen.