Expertise

Bent u als opdrachtgever niet tevreden over het geleverde product, of gaat uw klant niet akkoord met de in uw ogen zuivere kwaliteit van hetgeen u hebt geleverd, dan kunt u gebruik maken van onze expertise.
In voorkomende gevallen kunt u als opdrachtgever of als natuursteenbedrijf een beroep doen op Van Hall Natuursteen. Wij kunnen dan naar een voor beide partijen acceptabele oplossing zoeken (Bindend Advies) of een eenzijdig advies uitrengen (expertiserapport). Een bindend Advies zonder tussenkomst van dure juristen of zelfs de rechtbank, dit komt bij ons sporadisch voor, kan daardoor een win-win situatie ontstaan. Beide partijen moeten daarvoor natuurlijk wel openstaan. Indien dit niet mogelijk is, kan voor één van de partijen afzonderlijk een expertiserapport worden opgesteld, waarmee u een objectief document in handen krijgt.

Rechtsbijstandverzekeringen, hoofdaannemers, particulieren en gemeentelijke instellingen maken regelmatig gebruik van onze kennis en ervaring, omdat natuursteen een heel specifieke vloerbekleding is. Vloerverwarming, het lijmen van tegels in plaats van in de specie, prijsvoordeliger natuursteensoorten uit Brazilië en China, enz. leveren steeds meer afwijkingen ten opzichte van het verwachtingspatroon op. Daarnaast worden kopers ook steeds kritischer en mondiger, waardoor het ook voorkomt dat het geleverde onterecht wordt afgekeurd.

 

 

 

Contactgegevens

Van Hall Natuursteen
Kruidenmeent 12
1218 BC Hilversum

Stel een vraag:

info@natuursteenadvies.nl

06-43234176