Ondersteuning

Programma van eisen

Een natuurstenen gevel, wand of vloer levert optimale prestaties als deze zoveel mogelijk beantwoordt aan een van te voren vastgesteld programma van eisen. Daarover moeten alle betrokken partijen al in een vroeg stadium duidelijke afspraken maken: knelpunten zijn het beste van te voren op te lossen, niet als de uitvoering eenmaal is begonnen en al helemaal niet nadat de opdrachtgever begint te klagen.

Het opstellen van een realistisch programma van eisen is moeilijk, want de opdrachtgever heeft hooggespannen verwachtingen over het uiterlijk, ook na verloop van tijd, waaraan misschien moeilijk is te voldoen. Het kan ook zijn dat gestelde eisen niet verenigbaar blijken te zijn of niet haalbaar binnen de krappe tijd en het budget.

Het opstellen van een gedegen programma van eisen begint met een nauwkeurige omschrijving van wat er moet gebeuren op of aan de natuursteen en van de randvoorwaarden. Daaruit kunnen de eisen worden afgeleid: wat wordt er precies van de vloer of de gevel verwacht. Hoe nauwkeuriger deze eisen zijn geformuleerd, des te beter zijn de keuzes te maken voor de materialen en de opbouw van de vloer of gevel.

De belangrijkste eisen zijn: uiterlijk van de gevel of vloer, kosten, uitvoeringsduur, bestandheid tegen invloeden als belasting, belopen, berijden, chemicaliën en vlekkende stoffen, vorst, hoge temperaturen en krassen, thermisch comfort.

De opdrachtgever of gebruiker formuleert zijn eisen meestal in algemene bewoordingen. Hij vertaalt het gebruik in ‘functionele eisen’. Over functionele eisen kunnen achteraf gemakkelijk discussies ontstaan. Daarom moeten de functionele eisen zo mogelijk vertaald worden naar prestatie-eisen. Die zijn per definitie toetsbaar. Dit houdt in dat bij elke prestatie-eis een toetsingscriterium beschikbaar moet zijn: de meetmethode geeft aan hoe de betreffende eigenschap moet worden gemeten en het criterium geeft aan bij welke waarde de eigenschap voldoet en bij welke niet.

Rekenmodel

Om de keuze van de natuursteen en de oppervlakte bewerking te vereenvoudigen heeft het Centrum Natuursteen een hulpmiddel ontwikkeld. Uitgangspunt voor dit hulpmiddel moeten de functionele eisen zijn. Met een formule worden de belangrijkste invloedsfactoren gewogen: de slijtage door het gebruik, de onderhoudsfrequentie en de esthetische eisen. De uitkomst geeft een globaal antwoord op de vraag: levert een bepaalde steen, onder de gegeven omstandigheden op de langere termijn bevredigende visuele prestaties?''''Het werkt als volgt:

  • Classificeer achtereenvolgend de slijtage door het gebruik, de vervuiling, de onderhoudsfrequentie en de esthetische eisen
  • Bereken de score voor de visuele prestatie
  • Toets de score aan de hand van een matrix waarin de soort gesteente en de oppervlakte afwerking zijn opgenomen en maak een keuze.

Van Hall Natuursteen is vervolgens met zijn gedegen vakkennis op basis van gedetailleerde productinformatie de uitkomst nauwkeurig beantwoorden welke steen en bewerking onder gegeven omstandigheden het best voldoet.

 

vloer praktisch voegloos, gevuld met epoxy en nageslepen in het werk

Contactgegevens

Van Hall Natuursteen
Kruidenmeent 12
1218 BC Hilversum

Stel een vraag:

info@natuursteenadvies.nl

06-43234176